REKLAMACE

Chcete zboží vyměnit nebo vrátit?

Výměna zboží

Pokud jste si objednali zboží, které Vám nesedí nebo není úplně podle Vašich představ, rádi Vám jej vyměníme za jinou velikost nebo jiné zboží.

Kupujícímu umožníme výměnu zboží do 14 dnů od převzetí poslední části zásilky bez udání důvodu.

Pokud se rozhodnete pro výměnu, je nutné dodržet tyto základní podmínky:

Zboží musí být odesláno nejpozději 14. den po fyzickém převzetí poslední části zásilky, zásilka musí obsahovat stručný popis důvodu výměny a číslo objednávky nebo faktury (můžete vyplnit formulář pro výměnu a vytisknout nebo jej případně opište a doručte současně se zbožím nebo jej zašlete mailem nebo poštou), zboží nesmí být zasláno na dobírku, v takovém případě nebude převzato!

Šaty nebo jiný vracený produkt prosím poskládejte a zabalte do původního stavu.

Nepřijímáme zboží k výměně v případě, že zboží neprojde kontrolou z těchto důvodů:

 • - šaty nemají originální krabici (pokud byly zaslány v krabici)
 • - oblečení je bez původních štítků, visaček
 • - zboží je vyprané
 • - zboží je špinavé, mokré nebo zapáchá
 • - část zboží nebo příslušenství je poškozená nebo chybí
 • - zboží není schopné dalšího prodeje

Nejprve nám napište email na info@mmmoje.cz, že nám zboží chcete vrátit nebo vyměnit. Napíšeme Vám telefon pro zásilkovnu. Nepište nám prosím přes instagram ani facebook, tyto zprávy pak nejdou zpětně dohledat.

Zboží je nutné zaslat na pobočku Zásilkovny

ŘEMPO VEGA, Kroměříž, Skopalíkova 2354/47a (ID 23931).

Využijte aplikaci Zásilkovna (Jméno - MMMoje, s.r.o., e-mail info@mmmoje.cz, telefon Vám zašleme emailem po předchozí komunikaci).

Zásilku ve vlastním zájmu pošlete s pojištěním na hodnotu zboží (v případě ztráty, nebo znehodnocení balíku si ho budete moci s podacím lístkem na Zásilkovně vyreklamovat). Vyměněné zboží Vám bude odesláno Zásilkovnou na odběrné místo za cenu poštovného a balného pro ČR ve výši 100,- Kč. Na tuto částku Vám přijde faktura na mail.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat požadavek na výměnu a zboží bude vráceno zpět.

Vámi požadované zboží nemusí být v době výměny již dostupné. V tom případě bude nutné pokračovat v komunikaci přes email info@mmmoje.cz.

Formulář pro výměnu zboží

Vrácení zboží

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní Smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Kupní Smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Kupní Smlouvy doporučujeme využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musíte o svém odstoupení od Smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem).

Nejprve nám napište email na info@mmmoje.cz, že nám zboží chcete vrátit. Napíšeme Vám telefon pro zásilkovnu. Nepište nám prosím přes instagram ani facebook, tyto zprávy pak nejdou zpětně dohledat.

Šaty nebo jiný vracený produkt prosím poskládejte a zabalte do původního stavu.

Zboží je nutné zaslat na pobočku Zásilkovny

ŘEMPO VEGA, Kroměříž, Skopalíkova 2354/47a (ID 23931).

Využijte aplikaci Zásilkovna (Jméno - MMMoje, s.r.o., e-mail info@mmmoje.cz, telefon Vám zašleme emailem po předchozí komunikaci).

Zásilku ve vlastním zájmu pošlete s pojištěním na hodnotu zboží (v případě ztráty, nebo znehodnocení balíku si ho budete moci s podacím lístkem na Zásilkovně vyreklamovat).

Vyplňte prosím formulář pro odstoupení od Smlouvy - můžete jej vytisknout nebo jej případně opsat a doručte současně se zbožím nebo jej zašlete e-mailem na info@mmmoje.cz. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od Smlouvy:
Pokud odstoupíte od Smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení
o odstoupení od Smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak.
V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme po obdržení vráceného zboží.
V případě vrácení zboží nebo části objednávky, ke které obdržel kupující dárek zdarma, musí kupující s objednaným zbožím vrátit i tento dárek.

Převzetí zboží:
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Smlouvy, zašlete zpět na adresu, ze které jste jej obdrželi. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Náklady spojené s vrácením zboží:
Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží:
Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat
s ohledem na jeho povahu a vlastnosti za účelem obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží i v případě, že s tímto zbožím nakládá s ohledem na jeho povahu a vlastnosti za účelem obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, mimo byt (dále jen „Náhrada“).
Prodávající uplatní nárok na Náhradu u Kupujícího tak, že mu zašle od Kupujícího přijaté finanční prostředky za koupi zboží snížené
o Náhradu.

POZOR! - Pokud vracíte šaty šité na objednávku, bude Vám vrácena částka ponížená o 500 Kč. Tato částka je nevratná záloha na zakázkové šití.

Věci, které nemáme skladem, jsou zhotovené na zakázku a tudíž se na ně vztahují podmínky zakázkového šití.

Kupující není oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud naplní jednu z níže uvedených podmínek:

 • - šaty nemají originální krabici (pokud byly zaslány v krabici)
 • - oblečení je bez původních štítků, visaček
 • - zboží je vyprané
 • - zboží je špinavé, mokré nebo zapáchá
 • - část zboží nebo příslušenství je poškozená nebo chybí
 • - zboží není schopné dalšího prodeje

Formulář pro odstoupení od Smlouvy